Notatka służbowa dot. spotkania z TW "Kanon" (ks. Bolesław Saduś), 21.12.1971 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/009/1895 t. 1/k. 297
Title: Notatka służbowa dot. spotkania z TW "Kanon" (ks. Bolesław Saduś), 21.12.1971 r.
Date: 1971-12-21
Size and medium: 1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka służbowa dot. spotkania z TW "Kanon" (ks. Bolesław Saduś). Ks. Saduś opowiadał o swoich planach przeniesienia się do pracy naukowej w Stanach Zjednoczonych. Maszynopis z dnia 21.12.1971 r. opatrzony klauzulą "Tajne", podpisany odręcznie przez mjr. SB Bogusława Bogusławskiego, 1 karta.