Menu

Notatka S. Wyszyńskiego na temat referatu K. Wojtyły wygłoszonego na Konferencji Plenarnej Episkopatu.

Informations
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_4.232_9
Title:
Notatka S. Wyszyńskiego na temat referatu K. Wojtyły wygłoszonego na Konferencji Plenarnej Episkopatu.
Date:
b.d.
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Rękopis, notatka S. Wyszyńskiego na temat referatu K. Wojtyły o pismiennictwie teologów-amatorów, wygłoszonego podczas 103 Konferencji Plenarnej Episkopatu.
General:
Make comments