Menu

Notatka protokólarna z posiedzenia Komisji Komunikacji, Zdrowia i Zaopatrzenia z związku z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_7.21/126/39_k. 60-65
Title:
Notatka protokólarna z posiedzenia Komisji Komunikacji, Zdrowia i Zaopatrzenia z związku z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1987 r.
Date:
1987-05-06
Size and medium:
6 kart; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka protokólarna z posiedzenia Komisji Komunikacji, Zdrowia i Zaopatrzenia z związku z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1987 r. W treści przebieg rozmów, raporty przedstawicieli poszczególnych zespołów roboczych (ds. logistyki, medycyny, łączności etc.). Maszynopis, kopia. W załączeniu lista obecności. z odręcznymi podpisami (kopia).
Geographical index:
Date:
Make comments