Menu

Notatka pro memoria dot. przygotowań do wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/0/7.21/126/37/k. 263-267
Title:
Notatka pro memoria dot. przygotowań do wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.
Date:
1983-04-06
Size and medium:
5 kart; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka pro memoria dotycząca przygotowań do wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 r. W treści m.in. o składzie komitetów powitalnych, kwestiach bezpieczeństwa, logistyce. Brak podpisów, maszynopis.
Geographical index:
Date:
Make comments