Menu

Notatka pracownika Wydziału Paszportów MO w Warszawie z dn. 24.10.1978 r. dot. wyjazdu osób prywatnych i księży na intronizację Jana Pawła II w Rzymie

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 1616/53/k. 170-178
Title:
Notatka pracownika Wydziału Paszportów MO w Warszawie z dn. 24.10.1978 r. dot. wyjazdu osób prywatnych i księży na intronizację Jana Pawła II w Rzymie
Date:
1978-10-24
Size and medium:
9 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka pracownika Wydziału Paszportów MO w Warszawie z dn. 24.10.1978 r. dot. wyjazdu osób prywatnych i księży na intronizację Jana Pawła II w Rzymie. W treści m. in. liczba paszportów wydanych w związku z intronizacją Jana Pawła II, wykaz osób prywatnych (nazwiska, daty urodzenia i wykonywane zawody) i księży oraz zakonnic (nazwiska, daty urodzenia, parafie). Opatrzone klauzulą: tajne. Maszynopis, kopia.
Geographical index:
Date:
Make comments