Menu

Notatka pracownika MSW z listopada 1973 r. dot. działalności kard. Karola Wojtyły w diecezji krakowskiej

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0639/147/k. 27-29
Title:
Notatka pracownika MSW z listopada 1973 r. dot. działalności kard. Karola Wojtyły w diecezji krakowskiej
Dates:
1973-11-01
1973-11-30
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka pracownika MSW z listopada 1973 r. dot. działalności kard. Karola Wojtyły w diecezji krakowskiej. W treści m.in. przyczyny zwiększonego znaczenia diecezji krakowskiej w Kościele polskim, działania duszpasterskie kard. Wojtyły w przestrzeni diecezji i całego kraju. Brak podpisu. Maszynopis, kopia.