Menu

Notatka pracownika MSW dot. wstępnej oceny wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1987 r. wraz z załącznikami

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0296/215 t. 2/k. 278-315
Title:
Notatka pracownika MSW dot. wstępnej oceny wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1987 r. wraz z załącznikami
Dates:
1987-01-01
1987-12-31
Size and medium:
38 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka pracownika MSW dot. wstępnej oceny wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1987 r. wraz z załącznikami. W treści m.in. podsumowanie pobytu papieża w poszczególnych miastach (ilość "incydentów", zatrzymanych ulotek i transparentów opozycyjnych, frekwencja na spotkaniach z papieżem), reakcje na wizytę papieża wśród środowiska akademickiego, młodzieży, twórców kultury. Również o działalności opozycji antykomunistycznej w związku z wizytą (ilość transparentów w poszczególnych miastach, spotkanie papieża z Lechem Wałęsą, reakcje członków Komitetu Obrony Robotników). Obszernie o działaniach resortu WSW w kontekście walki z opozycją przed i w czasie wizyty Jana Pawła II. W załączniku fragmenty przemówień papieża, hasła z transparentów eksponowanych w czasie spotkań z papieżem, ulotki informujące o pobycie papieża w poszczególnych miastach, komunikat duszpasterstwa harcerek i harcerzy w związku z wizytą Jana Pawła II, przemówienie Andrzeja Łapickiego wygłoszone w czasie spotkania Jana Pawła II w twórcami w kościele św. Krzyża w Warszawie, odezwa Tymczasowej rady NSZZ Solidarność do swoich członków. Opatrzone klauzulą: poufne. Maszynopis, kopia.