Menu

Notatka pracownika MSW "Trendy polityczne kościoła katolickiego w Polsce na podst. wystąpień kard. Wojtyły"

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0639/147/k. 61-67
Title:
Notatka pracownika MSW "Trendy polityczne kościoła katolickiego w Polsce na podst. wystąpień kard. Wojtyły"
Dates:
1974-01-01
1974-12-31
Size and medium:
7 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka pracownika MSW "Trendy polityczne kościoła katolickiego w Polsce na podst. wystąpień kard. Wojtyły". W treści m.in. analiza wypowiedzi kard. Wojtyły w okresie maj-czerwiec 1974 r., wypunktowane treści i tematy będące obiektem zainteresowań władzy. Opatrzone klauzulą: tajne. Maszynopis, kopia.