Menu

Notatka ppłk. Wojciecha Kity z MO w Lublinie z dn. 03.09.1964 r. dot. wykładów dla księży organizowanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0445/37/k. 241-249
Title:
Notatka ppłk. Wojciecha Kity z MO w Lublinie z dn. 03.09.1964 r. dot. wykładów dla księży organizowanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski
Date:
1964-09-03
Size and medium:
9 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka ppłk. Wojciecha Kity z MO w Lublinie z dn. 03.09.1964 r. dot. wykładów dla księży organizowanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. W treści m.in. tematy wystąpień wykładowców KUL-u, w tym temat wystąpienia abp. Karola Wojtyły. Komentarz odnośnie tematyki poruszonych zagadnień. Opatrzone klauzulą: tajne. Maszynopis, odręczny podpis autora, podkreślenia.