Menu

Notatka ppłk. Władysława Żyły z KWMO w Krakowie z dn. 30.01.1973 r. dot. konferencji plenarnej pracowników kurii krakowskiej i Sądu Metropolitalnego

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0639/147/k. 7
Title:
Notatka ppłk. Władysława Żyły z KWMO w Krakowie z dn. 30.01.1973 r. dot. konferencji plenarnej pracowników kurii krakowskiej i Sądu Metropolitalnego
Date:
1973-01-30
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka ppłk. Władysława Żyły z KWMO w Krakowie z dn. 30.01.1973 r. dot. konferencji plenarnej pracowników kurii krakowskiej i Sądu Metropolitalnego. W treści. m.in. o przebiegu spotkania, aktualnych zadaniach kurii krakowskiej zleconych przez kard. Karola Wojtyłę. Odręczny podpis autora. Opatrzone klauzulą: tajne. Maszynopis.