Menu

Notatka ppłk. Józefa Biela z dnia 10.11.1976 r. dot. planowanych spotkań kard. Karola Wojtyły z przedstawicielami władz PRL

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0713/158 t. 1/k. 314
Title:
Notatka ppłk. Józefa Biela z dnia 10.11.1976 r. dot. planowanych spotkań kard. Karola Wojtyły z przedstawicielami władz PRL
Date:
1976-05-19
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka ppłk. Józefa Biela z dnia 10.11.1976 r. dot. planowanych spotkań kard. Karola Wojtyły z przedstawicielami władz PRL. Maszynopis, kopia, odręczne notatki. Opatrzone klauzulą: tajne spec. znaczenia.