Menu

Notatka por. Andrzeja Kafarskiego z dn. 20.12.1983 r. dot. prób nawiązania relacji dyplomatycznych pomiędzy Watykanem a PRL

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0449/5 t. 36/k. 72-74
Title:
Notatka por. Andrzeja Kafarskiego z dn. 20.12.1983 r. dot. prób nawiązania relacji dyplomatycznych pomiędzy Watykanem a PRL
Date:
1983-12-20
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka por. Andrzeja Kafarskiego (wł. Andrzej Placzyński) z dn. 20.12.1983 r. dot. prób nawiązania relacji dyplomatycznych pomiędzy Watykanem a PRL. W treści m.in. polecenia Jana Pawła II dot. dyplomacji watykańskiej w stosunku do PRL. Opatrzone klauzulą: tajne. Maszynopis, odręczny podpis autora.