Menu

Notatka podsumowująca wizytę Jana Pawła II w Polsce w 1979 r. z perspektywy Służby Bezpieczeństwa

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN Kr_08/262 t. 16_k. 51-71
Title:
Notatka podsumowująca wizytę Jana Pawła II w Polsce w 1979 r. z perspektywy Służby Bezpieczeństwa
Date:
1979
Size and medium:
21 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka zawiera opis sytuacji politycznej w okresie przed wizytą Jana Pawła II, przebieg wizyty, opis działań kontestujących władzę ludową, komentarze prasy międzynarodowej oraz ocenę skuteczności działania służb mundurowych. Opatrzone klauzulą: tajne. Odtajniono w 2003 r.