Menu

Notatka podsumowująca główne myśli zawarte w encyklice Jana Pawła II „Redemptor hominis”

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_15/137/25_k. 237-249
Title:
Notatka podsumowująca główne myśli zawarte w encyklice Jana Pawła II „Redemptor hominis”
Date:
1979 (?)
Size and medium:
13 kart; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka podsumowująca główne myśli zawarte w encyklice Jana Pawła II „Redemptor hominis” przygotowana prawdopodobnie na potrzeby Urzędu do spraw Wyznań. Streszczenie, podstawowe tezy, ocena encykliki. Brak autora, maszynopis.
Make comments