Menu

Notatka po spotkaniu Edwarda Gierka z prymasem Stefanem Wyszyńskim w Polsce w 1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1354_0/2.1.12.5/XIA/1250_k. 119-125
Title:
Notatka po spotkaniu Edwarda Gierka z prymasem Stefanem Wyszyńskim w Polsce w 1979 r.
Date:
1979
Size and medium:
7 kart; papierowe dokumenty archiwalne.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka po spotkaniu Edwarda Gierka z prymasem Stefanem Wyszyńskim prawdopodobnie w dn. 24.01.1979 r. Maszynopis, pisany w pierwszej osobie (prawdopodobnie przez Edwarda Gierka). W treści m. in. o przebiegu rozmowy, relacjach kościoła z rządem. Na kartach 122-125 o wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 r. Brak podpisu.