Menu

Notatka płk. Stanisława Morawskiego z MSW z dn. 11.05.1970 r. dot. przebiegu uroczystości ku czci św. Stanisława w Krakowie

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0713/158 t. 1/k. 15-16
Title:
Notatka płk. Stanisława Morawskiego z MSW z dn. 11.05.1970 r. dot. przebiegu uroczystości ku czci św. Stanisława w Krakowie
Date:
1970-05-11
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka płk. Stanisława Morawskiego z MSW z dn. 11.05.1970 r. dot. przebiegu uroczystości ku czci św. Stanisława w Krakowie. W treści m.in. krótkie podsumowanie kazania kard. Karola Wojtyły i prymasa Stefana Wyszyńskiego, opis przygotowań, frekwencja. Opatrzone klauzulą: tajne. Odręczny podpis autora. Maszynopis, kopia.