Menu

Notatka o poglądach duchowieństwa na wybór Karola Wojtyły na papieża z dn. 24.10.1978 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_13.1/136/419_k. 1-3
Title:
Notatka o poglądach duchowieństwa na wybór Karola Wojtyły na papieża z dn. 24.10.1978 r.
Date:
1978-10-24
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka o poglądach duchowieństwa na wybór Karola Wojtyły na papieża z dnia 24.10.1978 r. Maszynopis, odręczny podpis Jerzego Śliwińskiego, dyrektora Wydziału ds. Wyznań w Warszawie. W treści m.in. opinie anonimowego księdza, prowincjała, ekonoma zakonnego, proboszcza, pracownika kurii. Klauzula: „poufnA”.
Make comments