Menu

Notatka MSZ z odpowiedzią władz polskich na postulaty wysuwane przez Watykan przed wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_7.21/126/37_k. 203-210
Title:
Notatka MSZ z odpowiedzią władz polskich na postulaty wysuwane przez Watykan przed wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.
Date:
1983-06-14
Size and medium:
8 kart; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka MSZ z odpowiedzią władz polskich na postulaty wysuwane przez Watykan przed wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1983 r. W treści o m.in.: zniesieniu stanu wojennego, amnestii, demokratyzacji państwa, przywróceniu swobód obywatelskich, pluralizmie związkowym, przywróceniu do pracy osób zwolnionych. Maszynopis, odręczne podkreślenia i notatki, klauzula: „poufne, b. pilne”.
Make comments