Menu

Notatka mjr. Ryszarda Kumorka z KWMO w Krakowie z dn. 18.01.1974 r. dot. mszy z okazji 10-lecia ordynariatu odprawionej przez kard. Karola Wojtyłę

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0639/147/k. 31
Title:
Notatka mjr. Ryszarda Kumorka z KWMO w Krakowie z dn. 18.01.1974 r. dot. mszy z okazji 10-lecia ordynariatu odprawionej przez kard. Karola Wojtyłę
Date:
1973-12-28
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka mjr. Ryszarda Kumorka z KWMO w Krakowie z dn. 18.01.1974 r. dot. mszy z okazji 10-lecia ordynariatu odprawionej przez kard. Karola Wojtyłę. W treści m.in. nazwiska biskupów biorących udział we mszy, jej przebieg i frekwencja. Opatrzone klauzulą: tajne. Maszynopis, kopia.