Menu

Notatka mjr. Edwarda Cyrana z KWMO w Bielsku Białej z dn. 27.11.1975 r. dot. konferencji rejonowych z udziałem kard. Karola Wojtyły

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0713/158 t. 1/k. 222-224
Title:
Notatka mjr. Edwarda Cyrana z KWMO w Bielsku Białej z dn. 27.11.1975 r. dot. konferencji rejonowych z udziałem kard. Karola Wojtyły
Date:
1975-11-27
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka mjr. Edwarda Cyrana z KWMO w Bielsku Białej z dn. 27.11.1975 r. dot. konferencji rejonowych z udziałem kard. Karola Wojtyły. W treści m.in. komentarze kard. Wojtyły na temat przekazywania wiary w rodzinie oraz opinie na temat księży pracujących dla Caritasu. Również opinia kard. Wojtyły na temat spotkań duchownych z władzami świeckimi. Odręczny podpis autora i podkreślenia. Opatrzone klauzulą: tajne. Maszynopis, kopia.