Menu

Notatka Leona Króla dot. uczestnictwa bp. Karola Wojtyły w konferencjach w styczniu 1963 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.17/78/48/k. 39-42
Title:
Notatka Leona Króla dot. uczestnictwa bp. Karola Wojtyły w konferencjach w styczniu 1963 r.
Date:
1963-02-05
Size and medium:
4 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka Leona Króla dot. uczestnictwa bp. Karola Wojtyły w konferencjach w styczniu 1963 r., z dnia 5.02.1963 r. W dokumencie wypowiedzi bp. Karola Wojtyły na konferencjach w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniu 29.01.1963 r. i w Krakowie w dniu 31.01.1963 r. Omawiane kwestie to stosunek bp. do Zjazdu Wrocławskiego, Koła Księży Caritas, niesubordynacji księży, zarządzenia Ministerstwa Oświaty w sprawie punktów katechetycznych. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.17/78/48/38. Maszynopis.