Menu

Notatka Leona Króla dot. narady dziekanów Diecezji Krakowskiej, w dniu 31.01.1968 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.19/82/18/k. 3-8
Title:
Notatka Leona Króla dot. narady dziekanów Diecezji Krakowskiej, w dniu 31.01.1968 r.
Date:
1968-02-01
Size and medium:
6 kart; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka Leona Króla dot. narady dziekanów Diecezji Krakowskiej, w dniu 31.01.1968 r. W dokumencie informacje o wypowiedziach kard. Wojtyły m.in. na temat Paxu, alkoholizmu, komunistycznych represji oraz konferencji rejonowych. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.19/82/18/2. Maszynopis opatrzony klauzulą "Poufne" i odręcznym podpisem.