Menu

Notatka Leona Króla dot. narady dziekanów Diecezji Krakowskiej, w dniu 15.05.1968 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.19/82/18/k. 16-20
Title:
Notatka Leona Króla dot. narady dziekanów Diecezji Krakowskiej, w dniu 15.05.1968 r.
Date:
1968-05-17
Size and medium:
5 kart; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka Leona Króla dot. narady dziekanów Diecezji Krakowskiej, w dniu 15.05.1968 r. W dokumencie informacje o wypowiedziach kard. Wojtyły m.in. na temat kontroli celnej, wypadków marcowych, Caritasu, działalności duszpasterskiej księży. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.19/82/18/15. Maszynopis opatrzony klauzulą "Poufne" i odręcznym podpisem.