Menu

Notatka Krzysztofa Majchrowskiego z MSW z dn. 25.06.1987 r. dot. wpływu wizyty Jana Pawła II w 1987 r. na młodzież akademicką

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0296/215 t. 2/k. 229-235
Title:
Notatka Krzysztofa Majchrowskiego z MSW z dn. 25.06.1987 r. dot. wpływu wizyty Jana Pawła II w 1987 r. na młodzież akademicką
Date:
1987-06-25
Size and medium:
7 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka Krzysztofa Majchrowskiego z MSW z dn. 25.06.1987 r. dot. wpływu wizyty Jana Pawła II w 1987 r. na młodzież akademicką. W treści m.in. o działalności niezależnych organizacji studenckich w związku z wizytą papieża, treści transparentów eksponowanych w Gdańsku, Łodzi, Warszawie, ilość ulotek opozycyjnych rozdawanych przez młodzież w czasie spotkań z papieżem. Również o darach złożonych przez młodzież papieżowi, nazwiska osób (młodzieży) zatrzymanych i ukaranych przez milicję w poszczególnych miastach. Opinie studentów dot. skutków wizyty papieża. Opatrzone klauzulą: tajne. Maszynopis, kopia.