Menu

Notatka Kazimierza Szablewskiego o rozmowach z kard. Agustinem Casarolim w czasie wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1354_0/2.1.12.5/XIA/1249_k. 52-58
Title:
Notatka Kazimierza Szablewskiego o rozmowach z kard. Agustinem Casarolim w czasie wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r.
Date:
1979-06-11
Size and medium:
7 kart; papierowe dokumenty archiwalne.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka Kazimierza Szablewskiego z dn. 11.06.1979 r. dotycząca jego rozmów z kard. Agostinem Casarolim w czasie wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r. W treści m. in. o rozmowach dotyczących zmiany tonu wypowiedzi papieża, reakcje Casaroliego na krytykę kazania na pl. Zwycięstwa i rola kard. Franciszka Macharskiego we wpłynięciu na ton wypowiedzi papieża. Maszynopis - 3 strony / rękopis - 4 strony.
Make comments