Menu

Notatka Kazimierza Kąkola i Józefa Czyrka dot. spotkania Henryka Jabłońskiego z Janem Pawłem II w 1978 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_7.21/126/37_k. 104-111
Title:
Notatka Kazimierza Kąkola i Józefa Czyrka dot. spotkania Henryka Jabłońskiego z Janem Pawłem II w 1978 r.
Date:
?
Size and medium:
8 kart; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka Kazimierza Kąkola i Józefa Czyrka dotycząca spotkania Henryka Jabłońskiego z Janem Pawłem II tuż po wyborze na papieża w 1978 r. Opis spotkania, poruszane tematy. Maszynopis, kopia.
Make comments