Menu

Notatka informacyjna MSZ przekazana do Urzędu do spraw Wyznań w dn. 25.02.1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_7.21/126/40_k. 129-134
Title:
Notatka informacyjna MSZ przekazana do Urzędu do spraw Wyznań w dn. 25.02.1987 r.
Date:
1987-02-25
Size and medium:
6 kart; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna MSZ przekazana do Urzędu do spraw Wyznań w dniu 25.02.1987 r. W treści problematyka polska w doniesieniach i komentarzach agencji i prasy zachodniej w lutym 1987 r. W tym m.in. o spodziewanej wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1987 r. Maszynopis, kopia. Opatrzone klauzulą: „poufne”.
Geographical index:
Date:
Make comments