Menu

Notatka dotycząca spotkania Edwarda Gierka z prymasem Stefanem Wyszyńskim, 29.05.1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1354_0/2.1.11/XI/887_k. 19
Title:
Notatka dotycząca spotkania Edwarda Gierka z prymasem Stefanem Wyszyńskim, 29.05.1979 r.
Date:
1979-05-29
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka dotycząca spotkania Edwarda Gierka z prymasem Stefanem Wyszyńskim w dn. 29.05.1979 r. w gmachu Sejmu RP. W treści m. in. o rozmowie na temat spodziewanej wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r. Maszynopis.