Menu

Notatka dotycząca aktualnych problemów związanych z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1354_0/2.1.11/XI/887_k. 26-32
Title:
Notatka dotycząca aktualnych problemów związanych z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1979 r.
Date:
1979-05-29
Size and medium:
7 kart; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka dotycząca aktualnych problemów związanych z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1979 r. przygotowana przez Wydziały Administracyjny i Organizacyjny KC PZPR na podstawie informacji Komitetów Wojewódzkich PZPR. W treści m. in. o spotkaniach strony partyjnej z biskupami w danych diecezjach, przybliżonej liczbie pielgrzymów na spotkania z papieżem deklarowanej przez stronę kościelną, opinie proboszczów na temat wyjazdów wiernych na spotkania z papieżem i przygotowań do wizyty. Maszynopis.
Geographical index:
Date:
Make comments