Menu

Notatka dot. zabezpieczenia medycznego wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_7.21/126/37_k. 241-243
Title:
Notatka dot. zabezpieczenia medycznego wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.
Date:
1983
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka Stefana Zielińskiego z Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej dotycząca zabezpieczenia medycznego wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 r. Przygotowania do obsługi chorych, zmiana organizacji służby zdrowia w poszczególnych województwach. Maszynopis, kopia, odręczny podpis twórcy.
Geographical index:
Date:
Make comments