Menu

Notatka dot. sposobu postępowania wobec uchylania się kard. Karola Wojtyły od rozmowy z przewodniczącym PWRN w Krakowie (Witem Drapichem), z dnia 07.11.1973 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 93-94
Title:
Notatka dot. sposobu postępowania wobec uchylania się kard. Karola Wojtyły od rozmowy z przewodniczącym PWRN w Krakowie (Witem Drapichem), z dnia 07.11.1973 r.
Date:
1973-11-07
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka dot. sposobu postępowania wobec uchylania się kard. Karola Wojtyły od rozmowy z przewodniczącym PWRN w Krakowie (Witem Drapichem), sporządzona przez Aleksandra Wołowicza, dnia 7.11.1973 r. Dokument dot. planu budownictwa sakralnego w archidiecezji krakowskiej. Maszynopis.