Menu

Notatka dot. realizacji zamówień na środki transportu dla pielgrzymek z okazji wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_7.21/126/37_k. 235
Title:
Notatka dot. realizacji zamówień na środki transportu dla pielgrzymek z okazji wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.
Date:
1983-06-10
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka dotycząca realizacji zamówień na środki transportu dla pielgrzymek z okazji wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 r. W treści m.in. o ilości zamówionych pociągów w diecezji olsztyńskiej. Maszynopis, kopia.
Make comments