Menu

Notatka dot. działalności organizacyjnej abp. Karola Wojtyły na terenie archidiecezji krakowskiej, z dnia 5.08. 1965 r.

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.27/76/5/k. 18-19
Title:
Notatka dot. działalności organizacyjnej abp. Karola Wojtyły na terenie archidiecezji krakowskiej, z dnia 5.08. 1965 r.
Date:
1965-08-05
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka dot. działalności organizacyjnej abp. Wojtyły na terenie archidiecezji krakowskiej, z dnia 5.08.1965 r. Notatka zawiera informacje dotyczące reorganizacji diecezji krakowskiej, jej administracji i wzmożenia dyscypliny kleru. Maszynopis.