Menu

Notatka dla Departamentu I MSW przygotowana przed wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1354_0/2.1.12.5/XIA/1250_k. 87-97
Title:
Notatka dla Departamentu I MSW przygotowana przed wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1979 r.
Date:
1979-03-20
Size and medium:
11 kart; papierowe dokumenty archiwalne.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka dotycząca działalności Jana Pawła II przygotowana na potrzeby Departamentu I MSW przed wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1979 r. przez gen. bryg. Jana Słowikowskiego. W treści m. in. o spotkaniu Jana Pawla II z prezydentem Valérym Giscardem d'Estaingiem, podróży papieża do Meksyku, spotkaniu papieża z ministrem Andriejem Gromyką oraz delegacją amerykańskich organizacji syjonistycznych. Również krótko o encyklice "Redemptor hominis". Załącznik z charakterystyką sylwetki Jana Pawła II (głównie charakter i poglądy papieża na kwestie społeczne i ekonomiczne). Maszynopis, oryginał, podpisany odręcznie przez twórcę.