Nakazy wydania ks. Eugeniusza Surgenta z aresztu do kliniki psychiatrycznej

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/07/4830/s. 126-129
Title: Nakazy wydania ks. Eugeniusza Surgenta z aresztu do kliniki psychiatrycznej
Dates: 1973-09-18 - 1973-09-19
Size and medium: 4 strony; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
2 nakazy Naczelnika Wojewódzkiego Zarządu Zakładów Karnych w Krakowie wydania ks. Eugeniusza Surgenta do Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Krakowie celem sprawdzenia. Dwa wydruki (4 strony) wypełniane maszynopisem, z odręcznym podpisem i pieczątkami. Pierwszy nakaz z 18.09.1973 r., drugi z 19.09.1973 r.