Nakaz wydania ks. Józefa Loranca przez Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/07/4342/s. 106-107
Title: Nakaz wydania ks. Józefa Loranca przez Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Date: 1970-05-25
Size and medium: 2 strony; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Nakaz wydania ks. Józefa Loranca przez Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w celu sprowadzenia do Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie. Dokument skierowany jest do dyrektora Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicach koło Kielc przez wiceprokuratora wojewódzkiego mgr Janinę Geisler. Maszynopis z dnia 25.05.1970 roku podpisany odręcznie.
Geographical index:
Date:
Make comments