Menu

Modlitwa kard. Karola Wojtyły o chrześcijańskie wychowanie i powołania duchowe, Kraków, 5.06.1973 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 127-128
Title:
Modlitwa kard. Karola Wojtyły o chrześcijańskie wychowanie i powołania duchowe, Kraków, 5.06.1973 r.
Date:
1973-06-05
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Modlitwa kard. Karola Wojtyły o chrześcijańskie wychowanie i powołania duchowe, Kraków, 5.06.1973 r. Maszynopis z odręczną adnotacją.
Geographical index:
Date:
Make comments