Meldunek o rozpatrzeniu sprawy przez Sąd Wojewódzki w Krakowie Wydział IV Karny z dnia 12.09.1970 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/07/4342/s. 122
Title: Meldunek o rozpatrzeniu sprawy przez Sąd Wojewódzki w Krakowie Wydział IV Karny z dnia 12.09.1970 r.
Date: 1970-09-12
Size and medium: 1 strona; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Meldunek skierowany do Wydziału Inspekcji Biura Śledczego MSW w Warszawie przez naczelnika Wydziału Śledczego KWMO Kraków ppłk. Zdzisława Niewiarowskiego o wyroku ogłoszonym przez Sąd Wojewódzki w Krakowie Wydział IV Karny w sprawie przeciwko ks. Józefowi Lorancowi. Dokument informuje o skazaniu ks. Józefa Loranca na 2 lata pozbawienia wolności z zaliczeniem okresu tymczasowego aresztowania oraz nałożeniu kary w wysokości 500 zł. Maszynopis z dnia 12.09.1970 roku, podpisany odręcznie, opatrzony klauzulą: tajne.
Geographical index:
Date:
Make comments