Menu

Materiały dotyczące spotkania Edwarda Gierka z prymasem Stefanem Wyszyńskim w dn. 24 stycznia 1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1354_0/2.1.12.5/XIA/1250_k. 5-41
Title:
Materiały dotyczące spotkania Edwarda Gierka z prymasem Stefanem Wyszyńskim w dn. 24 stycznia 1979 r.
Dates:
1979-01-01
1979-01-31
Size and medium:
37 kart; papierowe dokumenty archiwalne.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Materiały dotyczące spotkania Edwarda Gierka z prymasem Stefanem Wyszyńskim w dn. 24 stycznia 1979 r. Krótka notatka dotycząca spotkania, tezy do rozmowy przygotowane dla Edwarda Gierka. Na kartach 23-24 tezy do rozmowy na temat rozmów Stolicy Apostoslskiej z Rządem PRL; na kartach 30-31 oraz 37-39 tezy do rozmowy na temat przyjazdu Jana Pawła II do Polski.