Menu

List Zarządu Aeroklubu Łódzkiego w sprawie użyczenia lotniska na czas wizyty Jana Pawła II w Łodzi w 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_7.21/126/39_k. 17-20
Title:
List Zarządu Aeroklubu Łódzkiego w sprawie użyczenia lotniska na czas wizyty Jana Pawła II w Łodzi w 1987 r.
Date:
1987-03-17
Size and medium:
4 karty; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
List Zarządu Aeroklubu Łódzkiego (Jan Górecki – kierownik, Wacław Musiał – prezes) do Lecha Krowirandy, przewodniczącego sztabu koordynującego wizytę Jana Pawła II w Łodzi w 1987 r. W treści o problemach związanych z użyczeniem na potrzeby mszy z udziałem papieża lotniska Aeroklubu „Lublinek”. Między innymi o problemach związanych z brakiem miejsca na wypas owiec, naprawą nawierzchni lotniska po uroczystościach, sprzątanie. Szacunkowe koszty i prośba o odszkodowanie. Maszynopis, kopia.
Geographical index:
Date:
Make comments