Menu

List z Ministerstwa Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie organizacji wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_7.21/126/37_k. 226-231
Title:
List z Ministerstwa Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie organizacji wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.
Date:
1983-06-23
Size and medium:
6 kart; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
List Bogdana Łysaka z Ministerstwa Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska do Aleksandra Merkera z Urzędu do spraw Wyznań w sprawie działań podjętych w związku z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1983 r. Między innymi kwestie logistyczne, działalność służb komunalnych i organizacja dodatkowego taboru autobusów i pociągów. W załączeniu wykaz dodatkowych pociągów zamawianych na czas wizyty papieża. Maszynopis, oryginał, odręczny podpis B. Łysaka.