Menu

List wojewody poznańskiego Stanisława Cozasia w sprawie udostępnienia poligonu w Gębarzewie na potrzeby wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_15/137/21_k. 76
Title:
List wojewody poznańskiego Stanisława Cozasia w sprawie udostępnienia poligonu w Gębarzewie na potrzeby wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r.
Date:
1979-04-12
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
List wojewody poznańskiego Stanisława Cozasia do gen. Floriana Siwickiego z dn. 12.04.1979 r. z prośbą o udostępnienie poligonu wojskowego w Gębarzewie na lądowisku helikoptera z Janem Pawłem II na pokładzie w czasie jego wizyty w Polsce w 1979 r. Maszynopis, kopia do wiadomości Kazimierza Kąkola.