Menu

List w sprawie działań Urzędu Gospodarki Materiałowej w związku z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_7.21/126/37_k. 223-225
Title:
List w sprawie działań Urzędu Gospodarki Materiałowej w związku z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.
Date:
1983-06-23
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
List Stanisława Kordzika z Urzędu Gospodarki Materiałowej do Aleksandra Merkera z Urzędu ds. Wyznań w sprawie działań urzędu w związku z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1983 r. Między innymi o interwencjach poszczególnych wojewodów z prośbami o dodatkowe materiały budowlane etc. (załącznik z wykazem). Maszynopis, oryginał, odręczny podpis S. Kordzika.
Geographical index:
Date:
Make comments