Menu

List S. Wyszyńskiego do metropolity krakowskiego K. Wojtyły.

Informations
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_4.345_5
Title:
List S. Wyszyńskiego do metropolity krakowskiego K. Wojtyły.
Date:
20.04.1972
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Maszynopis, odpis listu przewodniego S. Wyszyńskiego do K. Wojtyły w sprawie tekstu Memoriału dotyczącego wolności religijnej jako podstawie normalizacji stosunków państwo - Kościół po naniesieniu poprawek przez Radę Główną KEP i S. Wyszyńskiego. Dokument zawiera odręczne adnotacje i podpis S. Wyszyńskiego.
Geographical index:
Make comments