Menu

List przewodni metropolity krakowskiego K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego.

Informations
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_4.345_2
Title:
List przewodni metropolity krakowskiego K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego.
Date:
1972
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Maszynopis, list przewodni K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego z prośbą o zapoznanie Rady Głównej KEP i samego Prymasa z treścią projektu Memoriału o wolności religijnej jako podstawie normalizacji stosunków państwo - Kościół. Dokument zawiera odręczne adnotacje oraz podpis K. Wojtyły.
Geographical index:
Make comments