Menu

List przewodni metropolity krakowskiego K. Wojtyły do kard. S. Wyszyńskiego

Informations
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_4.319_140-142
Title:
List przewodni metropolity krakowskiego K. Wojtyły do kard. S. Wyszyńskiego
Date:
26.10.1973
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Maszynopis, list przewodni oraz poprawiony tekst listu Episkopatu Polski na święto świętej Rodziny. Dokument zawiera odręczne adnotacje oraz podpis K. Wojtyły.
General:
Geographical index:
Make comments