Menu

List otwarty abp. Karola Wojtyły do pracowników Zakładów Sodowych "Solvay" w Krakowie.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.17/78/48/k. 120-122
Title:
List otwarty abp. Karola Wojtyły do pracowników Zakładów Sodowych "Solvay" w Krakowie.
Date:
1965-12-24
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
List otwarty abp. Karola Wojtyły do pracowników Zakładów Sodowych "Solvay" w Krakowie, z dnia 24.12.1965 r. Treść listu dotyczy Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich i oskarżeń stawianych wobec Episkopatu. Maszynopis opatrzony odręczną adnotacją.