List ks. proboszcza Władysława Curzydło do Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/230/9130/s. 6
Title: List ks. proboszcza Władysława Curzydło do Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
Date: 1973-09-15
Size and medium: 1 strona; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
List ks. Władysława Curzydło proboszcza parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem do Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Pismo zawiera propozycję Parafialnego Zespołu Duszpasterskiego w Zakopanem, aby ks. Józef Loranc został nominowany na wikariusza tamtejszej parafii i mógł sprawować posługę z wyłączeniem katechizacji. Fotokopia maszynopisu sporządzonego w dniu 15.09.1973 r. w Zakopanem. Na dokumencie widnieje pieczęć Biura "W" (lustracja korespondencji) Służby Bezpieczeństwa odpowiedzialnej za skopiowanie listu.