Menu

List Kazimierza Kąkola z Urzędu ds. Wyznań w związku ze zwiększoną ilością zgłoszeń turystycznych do Orbisu na maj 1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_13.1/136/419_k. 50
Title:
List Kazimierza Kąkola z Urzędu ds. Wyznań w związku ze zwiększoną ilością zgłoszeń turystycznych do Orbisu na maj 1979 r.
Date:
1978-12-24
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
List Kazimierza Kąkola z Urzędu ds. Wyznań do Stanisława Kani, Józefa Tejchmy, Jerzego Klicy i Bogusława Stachury z dn. 24.11.1978 r. w związku ze zwiększoną ilością zgłoszeń turystycznych do Orbisu na maj 1979 r. Maszynopis, kopia.