List kard. Karola Wojtyły do ks. Józefa Loranca ogłaszający wyrok Trybunału Metropolitalnego w Krakowie

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/230/9130/s. 5
Title: List kard. Karola Wojtyły do ks. Józefa Loranca ogłaszający wyrok Trybunału Metropolitalnego w Krakowie
Date: 1971-09-27
Size and medium: 1 strona; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
List kard. Karola Wojtyły do ks. Józefa Loranca informujący o wyroku w jego sprawie wydanym przez Trybunał Metropolitalny w Krakowie. Kardynał informuje że wyrok "nie przekreśla przestępstwa, ani nie zmazuje winy. Każde przestępstwo winno być ukarane." Trybunał odstępuje od wymierzenia kary ze względu na okoliczność przewidzianą w kan. 2223 par. 3 n. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, czyli wymierzenie kary przez władzę świecką - odbycie kary więzienia. W dalszej części listu jest mowa o wyrażeniu przez Loranca chęci naprawienia zła i szczerej poprawy. W dniu ogłoszenia wyroku następuje zniesieniu suspensy z ks. Loranca i stopniowe przywracanie go do funkcji kapłańskich jednak bez możliwości katechizacji dzieci i młodzieży. Maszynopis z dnia 27.09.1971 r. podpisany odręcznie przez kardynała Karola Wojtyłę. Dokument zapewne przechwycony przez pion "W" (kontrola korespondencji) Służby Bezpieczeństwa.